Platzierungen beim Bezirkspokalschießen

                                ( des Kirchspiels Brockel )

1972

 

Schützen

3.

Platz

 

 

 

 

1973

 

Schützen

1.

Platz

 

 

 

 

1974

 

Schützen

4.

Platz

 

 

 

 

1975

 

Schützen

4.

Platz

 

 

 

 

1976

 

Jugend

3.

Platz

 

Schützen

4.

Platz

 

 

 

 

Platzierungen beim Samtgemeindeschießen

                            ( der Samtgemeinde Bothel )

 

 

 

 

1977

 

Jugend

1.

Platz

 

Damen

3.

Platz

 

Schützen

2.

Platz

 

 

 

 

1978

 

Jugend

5.

Platz

 

Damen

6.

Platz

 

Schützen

1.

Platz

 

 

 

 

1979

 

Jugend

4.

Platz

 

Damen

4.

Platz

 

Schützen

2.

Platz

 

 

 

 

1980

 

Jugend

4.

Platz

 

Damen

4.

Platz

 

Schützen

2.

Platz

 

 

 

 

1981

 

Jugend

?

Platz

 

Damen

?

Platz

 

Schützen

?

Platz

 

 

 

 

1982

 

Jugend

?

Platz

 

Damen

?

Platz

 

Schützen

?

Platz

 

 

 

 

1983

 

Jugend

4.

Platz

 

Damen

5.

Platz

 

Schützen

1.

Platz

 

 

 

 

1984

 

Jugend

1.

Platz

 

Damen

?

Platz

 

Schützen

?

Platz

 

 

 

 

1985

 

Jugend

?

Platz

 

Damen

?

Platz

 

Schützen

?

Platz

 

 

 

 

1986

 

Jugend

?

Platz

 

Damen

?

Platz

 

Schützen

1.

Platz

 

Altersschützen

2.

Platz

 

 

 

 

1987

 

Jugend

1.

Platz

 

Damen

?

Platz

 

Schützen

?

Platz

 

Altersschützen

?

Platz

 

 

 

 

1988

 

Jugend

2.

Platz

 

Damen

1.

Platz

 

Schützen

4.

Platz

 

Altersschützen

2.

Platz

 

 

 

 

1989

 

Jugend

1

Platz

 

Damen

2.

Platz

 

Schützen

2.

Platz

 

Altersschützen

4.

Platz

 

 

 

 

1990

 

Jugend

3.

Platz

 

Damen

7.

Platz

 

Schützen

4.

Platz

 

Altersschützen

4.

Platz

 

 

 

 

1991

 

Jugend

1.

Platz

 

Damen

6.

Platz

 

Schützen

3.

Platz

 

Altersschützen

2.

Platz

 

 

 

 

1992

 

Jugend

6.

Platz

 

Damen

8.

Platz

 

Schützen

5.

Platz

 

Altersschützen

4.

Platz

 

 

 

 

1993

 

Jugend

5.

Platz

 

Damen

7.

Platz

 

Schützen

2.

Platz

 

Altersschützen

6.

Platz

 

 

 

 

1994

 

Jugend

6.

Platz

 

Damen

6.

Platz

 

Schützen

6.

Platz

 

Altersschützen

7.

Platz

 

 

 

 

1995

 

Jugend

4.

Platz

 

Damen

7.

Platz

 

Schützen

5.

Platz

 

Altersschützen

8.

Platz

 

 

 

 

1996

 

Jugend

6.

Platz

 

Damen

3.

Platz

 

Schützen

6.

Platz

 

Altersschützen

6.

Platz

 

 

 

 

1997

 

Jugend

 

Keine Mannschaft

 

Damen

8.

Platz

 

Schützen

2.

Platz

 

Altersschützen

5.

Platz

 

 

 

 

1998

 

Jugend

6.

Platz

 

Damen

7.

Platz

 

Schützen

3.

Platz

 

Altersschützen

4.

Platz

 

 

 

 

1999

 

Jugend

7.

Platz

 

Damen

4.

Platz

 

Schützen

5.

Platz

 

Altersschützen

4.

Platz

 

 

 

 

2000

 

Jugend

 

Keine Mannschaft

 

Damen

6.

Platz

 

Schützen

6.

Platz

 

Altersschützen

2.

Platz

 

 

 

 

2001

 

Jugend

7.

Platz

 

Damen

8.

Platz

 

Schützen

7.

Platz

 

Altersschützen

6.

Platz

 

 

 

 

2002

 

Jugend

 

Keine Mannschaft

 

Damen

2.

Platz

 

Schützen

7.

Platz

 

Altersschützen

2.

Platz

 

 

 

 

2003

 

Jugend

5.

Platz

 

Damen

6.

Platz

 

Schützen

6.

Platz

 

Altersschützen

6.

Platz

 

 

 

 

2004

 

Jugend

5.

Platz

 

Damen

8.

Platz

 

Schützen

6.

Platz

 

Altersschützen

2.

Platz

 

 

 

 

2005

 

Jugend

1.

Platz

 

Damen

 

Keine Mannschaft

 

Schützen

3.

Platz

 

Altersschützen

2.

Platz

 

 

 

 

2006

 

Jugend

1.

Platz

 

Damen

8.

Platz

 

Schützen

5.

Platz

 

Altersschützen

4.

Platz

 

 

 

 

2007

 

Jugend

5.

Platz

 

Damen

2.

Platz

 

Schützen

6.

Platz

 

Altersschützen

4.

Platz

 

 

 

 

2008

 

Jugend

 

Keine Mannschaft

 

Damen

8.

Platz

 

Schützen

2.

Platz

 

Altersschützen

5.

Platz

 

 

 

 

2009

 

Jugend

 

Keine Mannschaft

 

Damen

8.

Platz

 

Schützen

5.

Platz

 

Altersschützen

2.

Platz

 

 

 

 

2010

 

Jugend

3.

Platz

 

Damen

8.

Platz

 

Schützen

 

Keine Mannschaft

 

Altersschützen

6.

Platz

 

 

 

 

2011

 

Jugend

 

Keine Mannschaft

 

Damen

7.

Platz

 

Schützen

5.

Platz

 

Altersschützen

5.

Platz

 

 

 

 

2012

 

Jugend

 

Keine Mannschaft

 

Damen

7.

Platz

 

Schützen

 

Keine Mannschaft

 

Altersschützen

4.

Platz

 

 

 

 

2013

 

Jugend

6.

Platz

 

Damen

8.

Platz

 

Schützen

 

Keine Mannschaft

 

Altersschützen

8.

Platz

 

 

 

 

2014

 

Jugend

 

Keine Mannschaft

 

Damen

3.

Platz

 

Schützen

2.

Platz

 

Altersschützen

8.

Platz

 

 

 

 

2015

 

Jugend

4.

Platz

 

Damen

3.

Platz

 

Schützen

4.

Platz

 

Altersschützen

3.

Platz

 

 

 

 

2016

 

Jugend

4.

Platz

 

Damen

8.

Platz

 

Schützen

4.

Platz

 

Altersschützen

3.

Platz

 

 

 

 

2017

 

Jugend

 

Keine Mannschaft

 

Damen

8.

Platz

 

Schützen

1.

Platz

 

Altersschützen

1.

Platz

 

 

 

 

2018

 

Jugend

4.

Platz

 

Damen

7.

Platz

 

Schützen

5.

Platz

 

Altersschützen

6.

Platz

 

 

 

 

2019

 

Jugend

6.

Platz

 

Damen

6.

Platz

 

Schützen

3.

Platz

 

Altersschützen

6.

Platz

 

 

 

 

2023

 

Jugend

 

Keine Mannschaft

 

Damen

6.

Platz

 

Schützen

 

Keine Mannschaft

 

Altersschützen

 6.

Platz

 

 

 

 

2024

 

Jugend

 

Keine Mannschaft

 

Damen 

2.

Platz

 

 Schützen

3.

Platz

 

 Altersschützen

4.

Platz